Wij zijn vijfde van Nederland!
Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op T 0187 - 491 376 E info@wapenvanstellendam.nl
Gratis WifiBij 't Wapen van Stellendam kunt u
gebruik maken van gratis WiFi

KNRM

De KNRM bestaat voornamelijk uit 1.300 vrijwilligers, ondersteund door enkele beroepsschippers en personeel van het hoofdkantoor IJmuiden.

Vrijwilligers
Informatie en beleid aangaande de 1.300 vrijwilligers van de KNRM. Zowel de vrijwillige redders als de helpers aan de wal.

Beroepsorganisatie
Op het hoofdkantoor heeft de KNRM circa 40 mensen in dienst o.l.v. het managementteam. Daarnaast zijn 10 schippers in vaste dienst.

Organisatievorm
De organisatiestructuur, missie, visie, doelstelling en gedragscodes. Hier vind je ook de Raad van Toezicht, de directie, het managementteam en de commissies.

Samenwerkingspartners
Onze relatie met de Nederlandse Kustwacht, STC-KNRM, Veiligheidsregio's, Reddingsbrigades, Marine en Luchtmacht.

Historie
Het historisch overzicht en de pagina Ter Nagedachtenis.

Steun Ons
De KNRM is een zelfstandig opererende, ongesubsidieerde, organisatie die kosteloos mensen redt op zee en open water. De professionele vrijwilligers kunnen hun werk niet doen zonder uw steun. Er is voor iedereen een passende manier om te helpen.

Donaties
De belangrijkste mensen zijn, naast onze 1.300 vrijwilligers, onze donateurs, de zogenaamde Redders aan de wal. Ook giften helpen onze redders het, zo belangrijke werk, te doen. Notariële schenkingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen, vanwege de ANBI-status van de Redding Maatschappij. Zelfs de aanschaf van de KNRM Jaarwimpel helpt.

Acties
Hier treft u alle huidige acties aan welke de KNRM heeft lopen.

Reddingwinkel
De reddingwinkel is terug. Weliswaar alleen online. Maar weer met vele bekende, maar ook nieuwe hebbedingen.

Loffelijke initiatieven
De loffelijke initiatieven van particulieren en bedrijven zijn een ludieke manier om fondsen te werven voor de KNRM. We hebben daarvoor een aparte website opgezet: knrm.nl/mijnactie. Jaarlijks wordt hiervoor de Gouden Wimpel uitgereikt. Eén van de grotere initiatieven is de West Coast Challenge.

Nalatenschappen
Veel van de 75 reddingboten en boothuizen werden en worden nog steeds bekostigd vanuit testamenten. Op deze pagina's bespreken we ook de Fondsen op naam en het executeursschap.

Bedrijfsponsoring
Op basis van maatschappelijk ondernemen kunnen bedrijven en organisaties er voor kiezen een goed doel te steunen. Bezoek onze sponsors, sponsor zelf in natura of wordt lid van een Rederskring van één van de reddingstations. Het grootste evenement is het jaarlijkse Reddersgala.

Geef tijd
Dat kan als vrijwilliger op het water of aan de wal bij onze reddingstations, door het geven van lezingen, door fondsen te werven op evenementen, bunkerboot reder te worden of door de KNRM te adviseren op jouw vakgebied.

STEUN KNRM klik hier >>>>>>

Naar bovenkant pagina